брошури

ФЛАЕРИ ЗА ИНФОРМИРАЊЕ

 
Вторник, 21 Јануари 2014 10:20

Во рамки на кампањата ,,Безбедноста на храната е обврска на сите заинтересирани во системот  за безбедноста на храната,, како дел од Програмата на Владата на Република Северна Македонија за заштита на потрошувачите, Агенцијата за храна и ветеринарство во соработка со Организацијата на потрошувачи на Македонија ги подготви следниве информативни летоци за потрошувачите:

Адитивите во нашата исхрана

Алергии од храна корисни информации

Како да се чита означувањето на прехранбениот производ

Здравјето е важно! Какви информации треба да содржи означувањето на храната?

Означување на нутритивните и здравствените тврдења

Чекор по чекор до HACCP -Прирачник за трговци со храна и угостители

Прирачник за постапките кои се засноваат на HACCP  принципите кај определени бизниси со храна

Водич за безбедно ракување и послужување на сладолед

Прирачник за практикување на Правилникот за микробиолошки критериуми

Водич за НАССР принципите за операторите со храна, особено во угостителската дејност

 

Означување на храната за доенчиња и мали деца

Означување на месо,мелено месо, подготовки и производи од месо

Означување на риба, преработки и производи од риба

Означување на храна наменета за диети и за исхрана на спортисти

Означувања кои доведуваат во заблуда

Водич за новите правила за означување на храната во ЕУ - МК

Водич за новите правила за означување на храната во ЕУ - АЛБ

 

Прирачник за контрола на Listeria Monocytogenes во прехрамбената индустрија

Водич за операторите со храна за следливост, повлекување и отповикување на храна

 

Нови правила за  влез и транзит на домашни миленичиња во државава

Постер- Нови правила за влез и транзит на домашни миленичиња во државава

 

EFSA Водич за комуникација со ризик  - "Кога храната подготвува бура, потврдени рецепти за комуникација со ризик ".

 

Организација за земјоделство и храна на Обединети Нации - ФАО - Болест на чвореста кожа, теренски прирачник за ветеринари 

Организација за земјоделство и храна на Обединети Нации - ФАО - Болест на чвореста кожа, теренски прирачник за ветеринари - AL

Организација за земјоделство и храна на Обединети Нации - ФАО -Болест на чвореста кожа, теренски прирачник за ветеринари - EN

 

Прирачник за воведување на биосигурносни мерки на одгледувалиштата на свињи

 

Одговорна употреба на антимикробните средства во ветеринарната медицина 

Книга - како да планираме разнообразна балансирана исхрана