Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Закон за безбедност на храна за животни

Закон за безбедност на храна за животни

Закон за безбедност на храна за животни - ПРАВИЛНИЦИ

2012-47 Правилник за листата на непожелни супстанции во храната за животни и максимално дозволено ниво како и критичните точки за спроведување на истражување за идентификација на изворот и причините за пречекорување на макс.дозволено ниво

Закон за безбедност на храна за животни - ОДЛУКИ