Годишни извештаи

Годишни извештаи за работата на Агенција за храна и ветеринарство

  • 1.1 Годишен извештај за 2019 год.[врска]
  • 1.1 Годишен извештај за 2018 год.[врска]
  • 1.2 Годишен извештај за 2018 год.[врска]
  • Годишен извештај за 2017 год.[врска]
  • Годишен извештај за 2016 год.[врска]
  • Годишен извештај за 2015 год.[врска]
  • Годишен извештај за 2014 год.[врска]
  • Годишен извештај за 2012 год.[врска]
  • Годишен извештај за 2011 год.[врска]