Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Закон за идентификација и регистрација

Закон за идентификација и регистрација - ПРАВИЛНИЦИ

2012-140 Правилник за формата и содржината на барањето за неодобрување на барањето за овластување на одгледувачите на говеда, овци и кози и свињи за вршење на апликација на средствата за идентификација на животните и внесување на податоците во ел. база

Закон за идентификација и регистрација - ОДЛУКИ