Личен багаж

Пратките со производи од животинско потекло кои се дел од личниот багаж на патниците и не се во согласност со правните акти наведени подолу се запленуваат и безбедно се уништуваат.

Со цел спроведување на правилата за внесување на производи од животинско потекло кои се внесени како личен багаж на патниците, Агенцијата за храна и ветеринарство постави известувања преку постери поставени на сите гранични премини на влез во Република Северна Македонија.

Како што е пропишано во европското законодавство, така и во нашата земја надлежноста за контрола на личниот багаж на патниците ја има Царинската Управа на РСМ. 

Патниците кои влегуваат на територијата на Република Северна Македонија задолжително треба да го пријават и предадат личниот багаж кој содржи месо, млеко и други производи од животинско потекло на царинскиот службеник, со што ќе обезбедат поголема сигурност и здравствена заштита на животните и јавното здравје!


Личен Багаж - Флаер