Огласи

Интерни огласи за унапредување

Интерен оглас за унапредување 01/2019

 

Интерен оглас за унапредување 02/2019

 

 

 

Јавни огласи за вработување

 


Јавни огласи за продажба

 


Општи јавни огласи

Јавен повик Бр.1/2020

 

 

Јавен повик Бр.1/2019