slide

АХВ домаќин на регионалната работилница “SIGMA проект и собирање податоци за зоонози и нивно репортирање во EFSA”

23.04.2019
Под покровителство на Европската агенција за безбедност на храна (EFSA), денес и утре во Скопје, Агенцијата за храна и ветеринарство ќе биде домаќин на регионална работилница “SIGMA проект и собирање податоци за зоонози и нивно репортирање во EFSA”.
Ознаки

Директорот на АХВ Зоран Атанасов избран за член на Извршниот комитет на ЕУ ФМД

19.04.2019
На 43 собрание на Генералното собрание на Eвропската комисија за контрола на болеста Лигавка и шап (EuFMD) при Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите Нации – ФАО, кое на 17 и 18 април се одржа во Рим, Италија, директорот на Агенција за храна и ветеринарство, Зоран Атанасов беше избран за еден од шесте члена на Извршниот комитет на Комисијата.
Ознаки

Експланаторен скрининг за поглавјето 12 - безбедност на храна, ветеринарна и фитосанитарна политика

12.02.2019
Експланаторниот /објаснувачки/ скрининг претставува процес во кој Европската комисија дава детален преглед на Европското законодавство во сите 33 поглавја во кои е групирано целокупното Acquis Communautaire (целокупното европско законодавство, што ги вклучува основачките акти на ЕУ, како и сите регулативи, директиви, одлуки, правна практика, но и меѓународните акти кон кои пристапила ЕУ во рамките на Обединетите Нации и Советот на Европа.
Ознаки

АХВ е законски обврзана и ја информира јавноста за небезбедна храна на пазарот

11.02.2019
Не е пракса на Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ) да објавува што и каде е дистрибуирано се додека тоа не претставува опасност по здравјето на граѓаните, рече  директорот Зоран Атанасов, одговорајќи на новинарски прашања во врска со последниот Извештај на Институтот за јавно здравје и утврдените количества тешки метали во некои прехранбени производи.
Ознаки

АХВ ја контролира безбедноста на храната и проверува дали таа содржи и тешки метали

06.02.2019
Агенцијата за храна и ветeринарство врши редовни инспекциски контроли на домашниот пазар, во сите фази на производството, преработката, дистрибуцијата и продажбата на храна со цел детекција и утврдување на присуство и на тешки метали. Покрај редовните се вршат и вонредни контроли, често постапувајќи и по претставки на граѓаните. Редовно се контролира и храната која се увезува во земјава.
Ознаки