Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Буџет

 

Буџет на Агенција за храна и ветеринарство

  • Буџет на АХВ за 2022 година [врска]
  • Буџет на АХВ за 2021 година [врска]
  • Буџет на АХВ за 2020 година [врска]
  • Буџет на АХВ за 2019 година [врска]
  • Буџет на АХВ за 2018 година [врска]
  • Буџет на АХВ за 2017 година [врска]


 Завршни сметки на Агенција за храна и ветеринарство

 

Завршна сметка за 2020 година

 

Завршна сметка за 2019 година