Заштитено внатрешно пријавување

Заштитено внатрешно пријавување - Заштита на укажувачи

Согласно со член 2 став (1) од Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор, за овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно и заштитено надворешно пријавување во Агенцијата за храна и ветеринарство е назначена:

Виолета Душкоска - раководител на Одделение за правни работи
Сектор за општи и административни работи
Агенција за храна и ветеринарство
Бул. III Македонска Бригада, бр. 20, 1000 Скопје
Е-пошта: vdushkoska@fva.gov.mk
телефон: +389 2 2457895
 

  • Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор [врска]
  • Упатство за заштитено внатрешно пријавување [врска]