EFSA Focal Point

Соопштенија

 • Нема научни докази дека храната е извор или преносител на корона вирусот

  11.03.2020
  Европската агенција за безбедност на храна (ЕФСА) будно ја следи ситуацијата во однос на појавата и ширењето на Корона вирусот (COVID-19) од кој се зафатени голем број земји ширум светот. Во моментов не постојат научни докази дека храната претставува извор или преносител на овој вирус.
 • Објавен е најновиот извештај за антимикробната отпорност на зоонозите

  05.03.2020
  Salmonella и Campylobacter стануваат се поотпорни на ципрофлоксацин, кој претставува еден од антибиотиците кои најчесто се користат при инфекции со овие бактерии. Ова е заклучокот од последниот извештај за антимикробната отпорност на зоонозите кој е објавен од страна на Европскиот центар за контрола и превенција на болести (ECDC) и Европската агенција за безбедност на храна (EFSA)
 • Новото истражување на ЕФСА ги вклучува перцепциите за безбедност на храната во ИПА земјите

  24.02.2020
  Новото истражување на ЕФСА ги вклучува перцепциите за безбедност на храната во ИПА земјите. Евробарометарот на ЕФСА за безбедност на храната продолжува да генерира вредни информации поврзани со ставовите на потрошувачите од пет земји кои го користат инструментот за претпристапна помош (ИПА).
 • Хемиски контаминенти

  26.12.2019
  Европската агенција за безбедност на храна објави повик да доставување абстракти за 25тиот научен колоквиум на ЕФСА под наслов "Координиран пристап да проценка на ризиците по јавното здравје кои може да произлезат од микро и нанопластика во храна ".
 • Улога и обврски на Фокална точка на EFSA

  07.08.2019
  Улогата на фокалните точки на EFSA е да делуваат како логистичко-административна поддршка помеѓу EFSA и националните надлежни органи за безбедност на храна, истражувачките институции и други инволвирани страни.

 

Известувања

 

Состаноци на научни мрежи на EFSA

 • 2019
 • 2018