Информација за безбедно ракување и чување на храната во однос на бактеријата Listeria monocytogenes

14.10.2019
Aгенцијата за храна и ветеринарство подготви информација за потрошувачите за безбедно ракување и чување на храната во однос на  бактеријата Listeria monocytogenes. Листериозата е заболување кое е предизвикано од бактеријата Listeria monocytogenes. Иако заболувањето листериозата ретко се јавува, тоа честопати е сериозно, со високи цени на болнички третман и висока смртност.

Спречен увоз на свинско заразен со вирус на африканска свинска чума

10.10.2019
Во рамки на спроведувањето на превентивните мерки за спречување на појава и ширење на болеста африканска свинска чума, со задолжително земање на мостра од секоја увозна пратка свинско месо, без оглед дали таа потекнува од региони или земји кои се слободни од болеста Африканска свинска чума, Агенцијата за храна и ветеринарство детектира присуство на  вирусот на оваа болест во замрзнато свинско месо по потекло од Шпанија.

Правилник за директно снабдување и за храната од неживотинско потекло

04.10.2019
Во соработка со науката и невладиниот сектор, Агенцијата за храна и ветеринарство ќе подготви подзаконски акт со кој ќе го уреди пласманот на пазарот и на мали количини производи од неживотинско потекло, како што се разни слатка, мармелади и преработки од зеленчук.

Два проценти од краварските фарми класифицирани во прва категорија

04.10.2019
Во финална фаза е категоризирањето на краварските фарми, активност која Агенцијата за храна и ветеринарство ја почна минатата година, а со која се опфатени 5.747 краварски фарми кои предаваат млеко во преработувачките капацитети.

Потпишан договор за соработка со бугарскиот Центар за проценка на ризик

02.10.2019
Првите луѓе на Агенцијата за храна и ветеринарство и бугарскиот Центар за проценка на ризик во синџирот на исхрана, Зоран Атанасов и Георги Георгиев, денес потпишаа меморандум за соработка меѓу двете институции.
 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Видео