Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

2016-216 Решение за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на дом.и диви свињи,семе,јајца и ембр.од свињи,свин.месо,производи и подготовки од свин.месо..како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внес на вирус на африканска свин.чума во РМ

ПРЕВЗЕМАЊЕ СОДРЖИНИ

Содржината од документите на нашиот Google-Drive-Share можете да ја отворите и едитирате доколку имате инсталирано соодветен Google-Drive-Docs-Plugin, или да ја превземете доколку кликнете на иконата за превземање, или доколку одите во менито File > Download и одберете во кој формат да го превземете документот.

Повеќе информации на Google Drive Download Help

ВОН СИЛА ОД