Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Храна од животинско потекло

ПРЕВЗЕМАЊЕ СОДРЖИНИ

Содржината од документите на нашиот Google-Drive-Share можете да ја отворите и едитирате доколку имате инсталирано соодветен Google-Drive-Docs-Plugin, или да ја превземете доколку кликнете на иконата за превземање, или доколку одите во менито File > Download и одберете во кој формат да го превземете документот.

Повеќе информации на Google Drive Download Help

Регистар на регистрирани увозници на храна од животинско потекло

Регистар на објекти и оператори со храна од животинско потекло одобрени за извоз во Европската унија

Регистар на укинати решенија на објекти и оператори со храна

Регистар на регистрирани малопродажни објекти од животинско потекло

Регистар на оператори со храна примарни производители

Кат­егоризација на одгле­дувалишта на молзни грла според ризик

Регистар на одобрени објекти и оператори со храна од животинско потекло согласно Регулатива (ЕК) бр.853/2004