Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

е-Билтен 08

е-Билтен 08

Агенцијата за храна и ветеринарство и Организацијата за потрошувачи на Македонија го издадоа осмиот електронски билтен за потрошувачите и храната. Темите кои во овој број ги обработуваат стручните лица се однесуваат на анемијата поради недостиг на железо, се за додатоците во исхраната, но и за домашното производство на компоти и важноста на културата на потрошувачите и храната.