Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

е-Билтен 04

е-Билтен 04

Во четвртиот е-билтен „Потрошувачите и храната“ можете да прочитате повеќе за заложбите на здруженијата на потрошувачи за крај на употребата на цртани ликови за маркетинг на нездрава храна, за акутните здравствени ризици за потрошувачите, справувањето со маркетингот за храната на децата. Во овој број повеќе и за советите за правилна исхрана, за микотоксините и за овошјето и зеленчукот како храна.