Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

е-Билтен 03

е-Билтен 03

Во третиот е-билтен „Потрошувачите и храната“ можете да прочитате повеќе совети за користењето на производи во исхраната: „Совети – да се заштитиме од труење со храна“, „Акриламид во храната“, „Сурутка – Вашиот извор на протеини“, „Колку чини дебелината“, „Трансмасти во храната и во севкупната исхрана“, потоа „Исхрана во пролет“ и на крај „Кои се најчестите нутритивни тврдења и дали ги разбирате?“.