Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

е-Билтен 02

е-Билтен 02

Во вториот е-билтен „Потрошувачите и храната“ може да прочитате се за означувањето на органската храна, важноста на јодот во исхраната, иднината на традиционалните сирења. Во овој број повеќе и за трендовите на детската дебелина во Република Северна Македонија, за интересот на потрошувачите во Европа и кај нас како може да се хранат “поздраво”, што содржат прехранбените производи, како да се хранат правилно.