Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Препораки до потрошувачите за превенција на инфекции од небезбедна храна за доенчиња

13.03.2018
Препораки до потрошувачите за превенција на инфекции од небезбедна храна за доенчиња

За да се превенираат инфекциите со користење на млечната храна за доенчиња производ на француската компанија Лакталис, која како небезбедна, поради утврдено присуство на бактеријата Salmonella Agona во неколку наврати беше повлечена од македонскиот пазар, Агенцијата за храна и ветеринарство ги дава следниве препораки до потрошувачите:

-Да не се користи млечната храна за доенчиња која беше повлечена од пазарот, а која потрошувачите веќе ја купиле. Купената храна може да се врати на местото од каде е купена.

-Рацете да се мијат пред и по подготовката на шишето за млеко;

-Храната да не се подготвува однапред, а содржината од шишето треба да се фрли доколку не се консумира во период од 2 часа.


Категорија