Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Повлечени дополнителни количини млечна храна за доенчиња увезени од Франција

09.03.2018
Повлечени дополнителни количини млечна храна за доенчиња  увезени од Франција

Преку апликацијата RASFF Window системот на ЕУ во неколку наврати добиена е информација за небезбедна храна, како надополнувања на нотификацијата со Референтен број 2017.2095. Предмет на оваа нотификација е небезбедна инфант формула (млечна храна за доенчиња), увезена од Франција.

Агенцијата за храна и ветеринарство ги информира потрошувачите за повлекување и отповикување на производот, млечна храна за доенчиња со следните трговски име и сериски броеви:

1. Производот за доенчиња од 0 до 6 месеци Celia Expert 1400гр. со лот 16С0012133 .

2. Производот за доенчиња од 0 до 6месеци Celia Expert 1400гр. со лот. 17С0012823.

3. Производот за доенчиња од 6 до 12месеци Celia Expert 2400 гр. со лот 16С0010488 .

4. Производот наменет за доенчиња од 6 до 12 месеци Celia Expert 2400гр. и лот. 17С0012838

5. Производот Celia Prema 400гр. со лот 16С0010750

6. Производот Celia Prema 400гр. со лот 17С0013095

7. Производот за доенчиња од 0 до 6 месеци Celia Digex 400гр. е увезен со лот 16С0010821.

8. Производот за доенчиња од 0 до 6 месеци Celia Digex 400гр. со лот 17С001806

Потрошувачи кои веќе ги купиле овие производи не треба да ги консумираат и истите можат да ги вратат на местото каде што ги купиле.

Категорија