Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

АХВ подготви флаер за запознавање со симптомите и превенцијата на заболувањето Болест на чвореста кожа

21.04.2016
Агенција за храна и ветеринарство

Со цел информирање на јавноста и запознавање на сточарите за тоа какво заболувње претставува Болеста на чвореста кожа, што ја предизвикува оваа болест, кои животни се приемчиви, каде е распространета, како се пренесува, кои се нејзините клинички и знаци, дали и колку е опасна за здравјето на луѓето и за други прашања кои се однесуваат на ова заболување, Агенцијата за храна и ветреринарство подготви информативно - едукативен флаер со цел полесно препознавање на симптомите на Болеста на чвореста кожа и навремено преземање на потребните меерки за превенција и заштита.

Флаерот можете да го преземете овде

Категорија