Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Бабовски учесник на 90 генерално собрание на Светската организација за здравствена заштита на животните (WOAH)

22.05.2023
Бабовски учесник на 90 генерално собрание на Светската организација за здравствена заштита на животните (WOAH)

Директорот на Агенција за храна и ветеринарство (АХВ), Николче Бабовски, во својство на делегат, од 21 до 25 мај во Париз, Франција, учествува на јубилејното 90 Генерално собрание на Светската организација за здравствена заштита на животните (WOAH). Во фокусот на овој настан, Собранието ќе усвои измени и дополнувања на административни и технички резолуции со кои се регулираат политиките и имплементирачките акти од аспект на контролата и искоренувањето на одредени болести кај животните, а последната сесија од

собранието ќе биде посветена на избор на нови членови на регионалните претставништва на WOAH. 

На Генерално собрание ќе учествуваат делегати од 182 членки на WOAH, претставници од релевантни меѓународни организации, од земји набљудувачи, клучните чинители на Светската организација за здравствена заштита на животните и специјални гости на WOAH. Во рамки на 90-тото Генерално Собрание на WOAH ќе се
одржи и Форум за здравствена заштита на животните кој ќе биде фокусиран на птичјиот грип. 

Овој иновативен форум ќе обезбеди единствена можност делегатите и партнерите на WOAH да дискутираат за искуствата и препораките за контрола и искоренување на оваа болест која во последниве години погоди многу од земјите членки, фокусирајќи се на глобалните стратегиски предизвици за контрола на болеста, надзорот и мониторингот за нејзино рано откривање и превенција како и бизнис стратегиите за брз и ран одговор, вклучувајќи ја вакцинацијата. 

Во неколкуте сесии, во рамки на Форумот акцент ќе се стави и на меѓународните стандарди за олеснување и обезбедување на безбедна трговија, како и креирање на глобална координирана стратегија за прогресивна контрола на птичјиот грип.

На 90 Генерално собрание на WOAH му претходеа состаноци организирани во рамки на петте регионални претставништва на WOAH на кои се донесоа одлуки за
стратегиските прашања и за кадровските решенија во однос на позициите во самите регионални претставништва кои ќе бидат презентирани и усвоени на Генералното собрание.

Ознаки
Категорија