Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Зајакнување на националната Кодекс структура во Северна Македонија

14.12.2022
codex

Во рамки на Проектот „Зајакнување на националната Кодекс структура во Северна Македонија“, што Агенцијата за храна и ветеринарство го имплементира со техничка поддршка на Организацијата за храна и земјоделство при Обединетите нации (ФАО), од 12 до 13 декември 2022, во Скопје се спроведе експертска мисија, во чии рамки се одржа работилница  со цел вклучување на научната заедница и институции во специфичната работа на Кодекс Алиментариус.

Во текот на експертската мисија учесниците беа запознати со улогата на науката во Кодекс, експертските тела на ФАО/СЗО (JECFA, JMPR, JEMRA, JEMNU), врската помеѓу различните тела на Кодекс и науката, процеси на проценка на ризик на меѓународно ниво, итн.

Настанот беше организиран во хибридна форма, при што за првпат на ваков настан учество земаа и експерти од Кодекс Секретаријатот, директно инволвирани во работата на Кодекс комитетите и научните тела, како и експерти од Светската здравствена организација (СЗО).

 

2

 

Покрај претставници на Агенцијата за храна и ветеринарство, на работилницата активно учество земаа и  претставници на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје, Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија, Технолошко металуршкиот факултет, Факултетот за земјоделски науки и храна, Медицински факултет, Технолошко технички факултет – Велес и Фармацевтски факултет.

Работилницата ја отвори д-р Николче Бабовски, директор на Агенцијата за храна и ветеринарство и национална Кодекс контакт точка на Северна Македонија, притоа истакнувајќи ја важноста на проектот, како и напредокот што Република Северна Македонија го има остварено во изминатиот период. Усвојување на меѓународни стандарди кои ќе придонесат за подобрување на конкурентноста на македонските прехранбени производи на европскиот и светскиот пазар, како и зајакнување на довербата на потрошувачите се само дел од придобивките од овој проект, истакна Бабовски.

 

3

 

Активностите продолжија со размена на искуства и знаење со Кодекс експертите и практични примери преку кои учесниците на работилницата добија увид во работата на научните тела Кодекс Алиментариус.
 

Ознаки
Категорија