Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Одржан подготвителен состанок за аудитот на ЕК за условите за извоз на консуми јајца пазарот на ЕУ

19.07.2022
Одржан подготвителен состанок за аудитот на ЕК за условите за извоз на консуми јајца пазарот на ЕУ

Директорот на Агенција за храна и ветеринарство (АХВ) Николче Бабовски, денес, со претставници од надлежните сектори во Агенцијата, во Стопанската комора на Северна Македонија, одржа подготвителен состанок со членки  на Групацијата за живинарство при Комората кои се одобрени за извоз на консуми јајца во Европската унија. Целта на состанокот беше презентирање аудитот кој наскоро ќе го спроведат експерти од Европската комисија (ЕК) кај оваа категорија оператори со храна, а кој се однесува на условите за извоз на консуми јајца и производи од јајца на европскиот пазар.

Со цел навремено обезбедување на потребната документација од страна  на операторите за ефикасно и ефективно реализирање на аудитот од страна на ЕК, на операторите им беше детално објаснето кои документи од областа на здравствената заштита, спроведувањето на Повеќегодишниот контролен план за болеста салмонела кај живината, како и документација која се однесува на задолжителната вакцинација и реализација на Годишниот план за здравствена заштита на животните кој го спроведува Агенцијата, а кои се неопходни за реализација на аудитот. Со оваа алатка, ЕК ќе ја провери функционалноста на системот за контрола на јајцата и производите од живина кои се извезуваат во ЕУ и ќе препорача корективни мерки за надминување, доколку се утврдат слабости.

Ознаки
Категорија