Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Отповикување на небезбеден производ Киндер

07.04.2022
kinder

Агенцијата за храна и ветеринарство ги информира потрошувачите дека операторот со храна "Атлантик Траде" Скопје  ги отповикува следните небезбедни производи:

 

 

 

 

 

1. Киндер  

Сериски број/лот- 

  • L006LZB-NR -рок на употреба до 03.10.2022
  • L330RZB-MJ, рок на употреба до  23.08.2022
  • L293RZD-KX, рок на употреба до  02.06.2022  
  • L328RZD-MI, рок на употреба до  07.07.2022
  • L336RZD-MU, рок на употреба до 05.07.2022
  • L302R03, рок на употреба до  11.06.2022
  • L321R03- рок на употреба до  30.06.2022

Причина за отповикување: небезбеден производ поради  можно присуство на Салмонела   кој е потенцијален ризик по здравјето на луѓето.

Потекло : Производител "ФЕРЕРРО" 

Увозник во Р.Северна Македонија е Атлантик Траде Скопје

Крајните потрошувачи кои ги имаат купено горенаведените производи со сериски брј/лот како погоре наведеното , да не ги конзумираат и истите да ги вратат на местото од каде ги купиле .

 

 

Ознаки
Категорија