Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Се унапредува концептот „Единствено здравство“ за управување со зоонозите

12.09.2019
Се унапредува концептот „Единствено здравство“ за управување со зоонозите

Агенцијата за храна и ветеринарство и Министерството за здравство во соработка и со поддршка од Светската Здравствена Организација (СЗО) и Светската организација за здравствена заштита на животните (OIE), од 11-13 Септември 2019 година во Скопје, одржува работилници за унапредување и засилување на приодот „Единствено здравство“ за управување со заразните болести на животните и  хуманата популација - зоонозите.

Активноста е со цел унапредување  на националниот капацитет на земјите за справување со приоритетните заразни болести (вклучувајќи ги и зоонозите) и изградба на заедничко делување меѓу здравствените системи во хуманата и ветеринарната медицина.

 

Се унапредува концептот „Единствено здравство“ за управување со зоонозите

 

Со работилницата ќе се согледаат и усогласат ставовите на Министерството за здравство и Агенцијата за храна и ветеринарство во однос на концептот Единствено Здравство. Од неа ќе произлезат и препораките за изработка на соодветни детални интегрирани акциони планови од проценките спроведени во секторот за здравство (Joint external evaluation of IHR core capacities - Рамка за следење и евалуација на критичните капацитети за имплементирање на Меѓународниот Здравствен Правилник, вклучително и мисијата за заедничка надворешна евалуација) и во секторот на ветеринарното здравство (Евалуација на капацитетот на ветеринарниот сектор). На ваков начин ќе се достигнат највисоките меѓународни и ЕУ стандарди на здравство и ветеринарно здравство во наредниот период, како заеднички приоритет на Агенцијата за храна и ветеринарство и Министерството за здравство. 

Ознаки
Категорија