Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

1 ТВ:Безбедноста на храната предуслов за здравје и благосостојба на населението

10.06.2019
1 ТВ:Безбедноста на храната предуслов за здравје и благосостојба на населението

Безбедноста на храната и правилната исхрана се есенцијални предуслови за здравје и блaгосостојба на населението на една земја и треба да бидат инегрирани во сите политики, не само во здравствената политика, туку и во националната економија, земјоделството, туризмот и трговијата. На 20 декември 2018 година генералниот секретар на Собранието на Обединетите нации донесе резолуција 73/250 за прогласување на Светски ден за безбедност на храната. Почнувајќи од 2019 година, 7 јуни ќе биде ден да се означи со активности кои укажуваат на придобивките од безбедна храна, но и евентуалните пропусти и недостатоци во ланецот на безбедна храна.

Директорот на Агенција за храна и ветеринарство Зоран Атанасов по повод првиот Светски ден за безбеднсот на храната - 7 јуни, беше гостин во емисијата Отворено Студио 1 на 1 ТВ.

Емисијата може да ја погледнете на следнава [врска]

Ознаки
Категорија