Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

 
IPA

АХВ со сет на мерки за сточарите за заштита од африканска свинска чума

23.04.2021
Заради елиминирање на ризикот од појава и ширење на болеста африканска чума кај свињите во земјава, имајќи ја во предвид епизотиолошката соостојба со болеста во регионот каде е потврдено нејзиното присуство, Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ) донесе Решение со сет на мерки кои треба да ги применуваат одгледувачите на свињи во држава за да се заштитат. 

Со ЕУ искуства се прошируваат и знаењата за контрола на нус производите и додатоците во храната

20.04.2021
Во рамки на проектот Подобрување на спроведувањето на законодавството за здравствена заштита на животните, безбедноста на храна и фитосанитарното законодавство и соодветните информативни системиКОЈ Агенцијата за храна и ветеринарство го реализира со поддршка од Европската унија, на 8, 12 и 14 април реализирани беа обуки на тема официјални контроли за нус производи од животинско потекло (НПЖП).

Со италијански искуства ќе се спречуваат и измамите со храна

17.04.2021
Гаранција за координираност и соработка на институциите на полето на спречување на измамите со храна во рамки на официјалните контроли, е клучна за фукционирање на системот, кој покрај заштитата на здравјето на потрошувачите треба да обезбеди и заштита на нивните права.

АХВ и АВМУ потпишаа меморандум за соработка

14.04.2021
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Агенцијата за храна и ветеринарство денеска потпишаа Меморандум за соработка, во врска со рекламирање, телешопинг, пласирање производи и спонзорство за храна и додатоци во исхрана во програмите на радијата и телевизиите, особено во поглед на здравствените и нутритивни тврдења, за тврдењата за намалување на ризикот од болест и за измамите поврзани со храна.
 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Видео