Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Бабовски повикува на совесно и безбедно празнување на Курбан Бајрам

20.07.2021
Агенција за храна и ветеринарство

Директорот на Агенција за храна и ветеринарство им го честита празникот Курбан Бајрам на граѓаните од муслиманска вероисповест и повикува на совесно и безбедно празнување. Најавува дека во наредниве денови ќе се интензивираат контролите во кланиците и во делот на спречување на нелегално колење животни на јавни површни, со цел обезбедување на високо ниво на заштита на здравјето на граѓаните и консумација на безбедно месо, кое потекнува од здрави животни, почитувајќи ги културните и религиските барања на верските заедници.

Во рамки на вонредните засилени контроли кои пред празникот Курбан Бајрам, ги спроведе Агенцијата за храна и ветеринарство во соработка со Исламската верска заедница, Министерството за внатрешни работи, општинските комунални и инспектори за заштита на животната средина, изречени се 19 казнени мерки од спроведени деведесет контроли. Најголемиот број неусогласености се утврдени во Тетово и Гостивар и се однесуваат на непоседување на сертификат за здравствена состојба на животните, или за продажба на животни кои не се идентификувани. 

Со спроведените контроли во Скопскиот регион и во другите општини, не се утврдени неусогласености. 

Ознаки
Категорија