ЕФСА-Соопштение

ЕФСА објави ажурирано научно мислење за опциите за контрола на кампилобактер на ниво на фарми за бројлери

04.05.2020
Со повеќе од 246.000 случаи кај луѓето на годишно ниво, кампилобактериозата претставува најчесто пријавувана болест на ниво на Европската унија која се пренесува преку храната. Согласно најновите проценки, на ниво на ЕУ системите за јавно здравје годишно трошат приближно 2,4 билиони евра за справување со кампилобактериозата.

Објавен техничкиот извештај за Република Северна Македонија во рамки на СИГМА проектот на ЕФСА

22.04.2020
Соработката на Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Северна Македонија со Европската агенција за безбедност на храна, како и посветеноста во насока на следење на глобалните трендови чија цел е заштита на јавното здравје и здравствената заштита на животните, резултираше со приклучување на Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Северна Македонија во конзорциумот кој го спроведува SIGMA проектот.

Листерија во замрзнат зеленчук: како да се намали ризикот

21.04.2020
Европската агенција за безбедност на храна (ЕФСА) направи проценка на ризикот по јавното здравје од контаминацијата со Листерија преку зеленчук кој е бланширан во топла вода или на пареа пред истиот да се замрзне. ЕФСА дојде до заклучок дека ризикот поврзан со конзумирање на овие производи е помал отколку кај производите кои се готови за конзумирање како што е димената риба, зготвеното месо, колбаси, паштета, младото сирење, кои најчесто се поврзуваат со контаминација со Листерија.

Соработка ЕФСА и ИПА земји

16.04.2020
Вкупно 12 агенции на Европската унија вклучително Европската агенција за безбедност на храна (ЕФСА) активно придонесуваат за спроведување на програмите за претпристапна помош (ИПА) преку програмата “Подготвителни мерки за учество на ИПА земјите во работата на европските агенции”. Со оваа програма се обезбедува размена на знаење и јакнење на капацитетите во областа на делување на агенциите на Европската унија. Со помош на грантови кои се обезбедуваат од страна на Европската комисија, ЕФСА соработува со ИПА земјите  уште од 2006 година.

Резидуи од ветеринарно медицински препарати кај животни и храна: висок степен на усогласеност со препорачаните нивоа

15.04.2020
Согласно податоците од последниот извештај на Европската агенција за безбедност на храна (ЕФСА), присуството на резидуи од ветеринарно медицински препарати и непожелни супстанции кај животни и храна од животинско потекло во голема мерка е во согласност со препорачаните нивоа во Европската унија. Извештајот ги сумира податоците од мониторингот собрани во 2018 година.

Годишен извештај за пестициди

10.04.2020
Европската агенција за безбедност на храна (ЕФСА) го објави годишниот извештај за резидуи од пестициди кои се наоѓаат во храната во Европската унија. Извештајот се заснова на податоци од официјалните контроли што ги спроведуваат земјите членки на ЕУ, Исланд и Норвешка и вклучува таргетирано и земање примероци по случаен избор.

Меѓународна година на здравјето на растенијата: EFSA пушти во употреба нова микро веб страна

02.04.2020
Европската агенција за безбедност на храна (ЕФСА) ја одбележува Меѓународната година на здравјето на растенијата. По тој повод ЕФСА пушти во употреба микро веб-страна, во која се прикажува работата на ЕФСА заедно со своите партнери во борбата против штетниците на растенијата и заштитата на европските култури, паркови и градини.

Објавен е најновиот извештај за антимикробната отпорност на зоонозите

05.03.2020
Salmonella и Campylobacter стануваат се поотпорни на ципрофлоксацин, кој претставува еден од антибиотиците кои најчесто се користат при инфекции со овие бактерии. Ова е заклучокот од последниот извештај за антимикробната отпорност на зоонозите кој е објавен од страна на Европскиот центар за контрола и превенција на болести (ECDC) и Европската агенција за безбедност на храна (EFSA)

Новото истражување на ЕФСА ги вклучува перцепциите за безбедност на храната во ИПА земјите

24.02.2020
Новото истражување на ЕФСА ги вклучува перцепциите за безбедност на храната во ИПА земјите. Евробарометарот на ЕФСА за безбедност на храната продолжува да генерира вредни информации поврзани со ставовите на потрошувачите од пет земји кои го користат инструментот за претпристапна помош (ИПА).

Хемиски контаминенти

26.12.2019
Европската агенција за безбедност на храна објави повик да доставување абстракти за 25тиот научен колоквиум на ЕФСА под наслов "Координиран пристап да проценка на ризиците по јавното здравје кои може да произлезат од микро и нанопластика во храна ".

Улога и обврски на Фокална точка на EFSA

07.08.2019
Улогата на фокалните точки на EFSA е да делуваат како логистичко-административна поддршка помеѓу EFSA и националните надлежни органи за безбедност на храна, истражувачките институции и други инволвирани страни.

EFSA и Национална структура

07.08.2019
Европската агенција за безбедност на храна (EFSA) е институција формирана од страна на Европската унија која работи независно од законодавните и извршните институции на Заедницата (Европска комисија, Совет на Европската унија, Европски Парламент) како и од земјите членки на ЕУ.

Научна конференција за употреба на епидемиолошки наоди при регулаторна проценка на ризик од пестициди

06.10.2017
Европската агенција за безбедност на храна (EFSA) организира научна конференција со заинтересираните страни со цел да дискутира за активностите кои се спроведени во изминатите две години во областа на пестицидите. Цел на конференцијата е да размени идеи со заинтересираните страни во однос на предложениот пристап од страна на EFSA даден преку две научни мислења.