Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 000 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 000 210
Следува награда од 2500 денари

ЕФСА-Соопштение

Ревизија на постојните максимални нивоа на резидуи за киноксифен

09.12.2020
На барање на Европската Комисија,  а согласно член 12 од Регулативата (ЕК) бр. 396/2005, Европската агенција за безбедност на храна (ЕФСА) изврши ревизија на максимално дозволените нивоа на резидуи (МДН) кои во моментов се применливи на ниво на Европска Унија за резидуи од активната супстанца на пестицидот киноксифен. 

Извештај на Европската унија за надзор за присуство на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) во 2019 година

24.11.2020
Европската агенција за безбедност на храна подготви извештај во кој се содржани деталните резултати од спроведените активности за надзор на трансмисивните спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) во 2019 година во 28 земји членки на Европската унија и 6 земји кои не се членки на ЕУ (Северна Македонија, Црна Гора, Исланд, Норвешка, Србија и Швајцарија), како и активностите поврзани со генотипизација на податоците за овци.

EFSA додели сертификат на Агенцијата за храна и ветеринарство

17.11.2020
Како партнер во спроведувањето на регионалната кампања, Европската агенција за безбедност на храна и додели сертификат на Агенцијата за храна и ветеринарство како благодарница за заедничкиот вложен труд и посветеноста во насока на подигнувањето на јавната свест и спречувањето на ширењето на оваа болест која со големи економски последици.

Благосостојба на говеда за време на колење

10.11.2020
На барање на Европската комисија, Европската агенција за безбедност на храна објави научно мислење на тема проценка на благосостојбата на говеда за време на колење. Научното мислење е засновано врз најсовремени научни студии и истражувања, а следува по проценките на благосостојба на живина, зајаци и свињи за време на колење.

ЕФСА изврши евалуација на соодветноста на постојните упатства за микробиолошка карактеризација и проценка на ризик по животната средина од микроорганизми добиени преку синтетичка биологија

29.10.2020
На барање на Европската комисија, Европската Агенција забезбедност на храна (ЕФСА) изготви мислење за влијанието кое примената на синтетичка биологија при производство на земјоделски производи би го имала во блиска иднина, како и тоа, дали дали примената на оваа технологија се очекува да претставува потенцијален ризик и опасност за животната средина. Покрај тоа, од ЕФСА беше побарано да направи проценка на соодветноста на постојните упатства за проценка на ризик и по потреба да извши ажурирање на истите.

Измена на постојните максимално дозволени нивоа на резидуи од флуроксипир (fluroxypyr) во лук власец, листови целер, магдонос, мајчина душица, босилек и јастиви цвеќиња

27.10.2020
На барање на Европската Комисија, Европската Агенција за безбедност на храна (ЕФСА), направи ревизија на постојните максимално дозволени нивоа на резидуи (МДН) од флуроксипир (fluroxypyr) во одредени земјоделски производи.

Ревизија на постојните максимално дозволени нивоа на pyroxsulam

26.10.2020
Согласно член 12 од Регулативата (ЕК) бр. 396/2005, Европската агенција за безбедност на храна (ЕФСА) направи ревизија на максимално дозволените нивоа на резидуи (МДН) кои во моментов се применливи на ниво на Европска унија за резидуи од активната супстанца pyroxsulam.

ЕФСА објави извештај од работната група за собирање и моделирање податоци

09.10.2020
Во февруари 2019 година Европската агенција за безбедност на храна донесе одлука за формирање работна група за прашања поврзани со собирање и моделирање податоци. За членови на работната група беа назначени членови на Советодавниот форум на ЕФСА (или нивни претставници), а истата беше предводена од страна на претставниците од Унгарија.

Европската агенција за безбедност на храна ја започна кампањата СТОП за Африканската чума кај свињите во југо-источниот дел на Европа

04.09.2020
Европската агенција за безбедност на храна започна со спроведување кампања за подигнување на свеста и поддршка при спречувањето на ширењето на Африканската чума кај свињите во југо-источна Европа.

ЕФСА објави ажурирано научно мислење за опциите за контрола на кампилобактер на ниво на фарми за бројлери

04.05.2020
Со повеќе од 246.000 случаи кај луѓето на годишно ниво, кампилобактериозата претставува најчесто пријавувана болест на ниво на Европската унија која се пренесува преку храната. Согласно најновите проценки, на ниво на ЕУ системите за јавно здравје годишно трошат приближно 2,4 билиони евра за справување со кампилобактериозата.

Објавен техничкиот извештај за Република Северна Македонија во рамки на СИГМА проектот на ЕФСА

22.04.2020
Соработката на Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Северна Македонија со Европската агенција за безбедност на храна, како и посветеноста во насока на следење на глобалните трендови чија цел е заштита на јавното здравје и здравствената заштита на животните, резултираше со приклучување на Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Северна Македонија во конзорциумот кој го спроведува SIGMA проектот.

Листерија во замрзнат зеленчук: како да се намали ризикот

21.04.2020
Европската агенција за безбедност на храна (ЕФСА) направи проценка на ризикот по јавното здравје од контаминацијата со Листерија преку зеленчук кој е бланширан во топла вода или на пареа пред истиот да се замрзне. ЕФСА дојде до заклучок дека ризикот поврзан со конзумирање на овие производи е помал отколку кај производите кои се готови за конзумирање како што е димената риба, зготвеното месо, колбаси, паштета, младото сирење, кои најчесто се поврзуваат со контаминација со Листерија.

Соработка ЕФСА и ИПА земји

16.04.2020
Вкупно 12 агенции на Европската унија вклучително Европската агенција за безбедност на храна (ЕФСА) активно придонесуваат за спроведување на програмите за претпристапна помош (ИПА) преку програмата “Подготвителни мерки за учество на ИПА земјите во работата на европските агенции”. Со оваа програма се обезбедува размена на знаење и јакнење на капацитетите во областа на делување на агенциите на Европската унија. Со помош на грантови кои се обезбедуваат од страна на Европската комисија, ЕФСА соработува со ИПА земјите  уште од 2006 година.

Резидуи од ветеринарно медицински препарати кај животни и храна: висок степен на усогласеност со препорачаните нивоа

15.04.2020
Согласно податоците од последниот извештај на Европската агенција за безбедност на храна (ЕФСА), присуството на резидуи од ветеринарно медицински препарати и непожелни супстанции кај животни и храна од животинско потекло во голема мерка е во согласност со препорачаните нивоа во Европската унија. Извештајот ги сумира податоците од мониторингот собрани во 2018 година.

Годишен извештај за пестициди

10.04.2020
Европската агенција за безбедност на храна (ЕФСА) го објави годишниот извештај за резидуи од пестициди кои се наоѓаат во храната во Европската унија. Извештајот се заснова на податоци од официјалните контроли што ги спроведуваат земјите членки на ЕУ, Исланд и Норвешка и вклучува таргетирано и земање примероци по случаен избор.

Меѓународна година на здравјето на растенијата: EFSA пушти во употреба нова микро веб страна

02.04.2020
Европската агенција за безбедност на храна (ЕФСА) ја одбележува Меѓународната година на здравјето на растенијата. По тој повод ЕФСА пушти во употреба микро веб-страна, во која се прикажува работата на ЕФСА заедно со своите партнери во борбата против штетниците на растенијата и заштитата на европските култури, паркови и градини.

Објавен е најновиот извештај за антимикробната отпорност на зоонозите

05.03.2020
Salmonella и Campylobacter стануваат се поотпорни на ципрофлоксацин, кој претставува еден од антибиотиците кои најчесто се користат при инфекции со овие бактерии. Ова е заклучокот од последниот извештај за антимикробната отпорност на зоонозите кој е објавен од страна на Европскиот центар за контрола и превенција на болести (ECDC) и Европската агенција за безбедност на храна (EFSA)

Новото истражување на ЕФСА ги вклучува перцепциите за безбедност на храната во ИПА земјите

24.02.2020
Новото истражување на ЕФСА ги вклучува перцепциите за безбедност на храната во ИПА земјите. Евробарометарот на ЕФСА за безбедност на храната продолжува да генерира вредни информации поврзани со ставовите на потрошувачите од пет земји кои го користат инструментот за претпристапна помош (ИПА).