АХВ гостин во Хрватска на III- та конференција за проценка на ризик од храна

18.10.2019
Претставници од Секторот за проценка и комуникација на ризик од  Агенцијата за храна и ветеринарство земаа учествуваа на III- та Хрватска конференција за проценка на ризик од храна во рамки на која беше одбележан Светскиот ден на храната 2019.
Ознаки

Земјите од ЈИЕ да престанат да вакцинираат против јазлеста кожа

17.10.2019
Од 2020 година, државите од Југоисточна Европа да престанат со вакцинација против болеста јазлеста кожа, со исклучок на оние кај кои постои непосреден ризик од нејзино пренесување од соседните земји со кои граничат, а каде е потврдено нејзиното присуство.
Ознаки

Ќе се олеснува и трговијата со овошје и зеленчук во рамки на ЦЕФТА

14.10.2019
Олеснување на трговијата со овошје и зеленчук меѓу земјите членки на ЦЕФТА во согласност со европските регулативи и барања, со интегрирање на новите правила од областа на здравјето на растенијата и спроведувањето на официјалните контроли во националното законодавство.
Ознаки

Одржан 4 состанок на експертската група за електронска размена на податоци

14.10.2019
Проширување на трговијата со стоки и услуги, негуваат инвестиции преку фер, стабилни и предвидливи правила; елиминирање на бариерите за трговија меѓу страните; обезбедување соодветна заштита на правата од интелектуална сопственост во согласност со меѓународните стандарди; и усогласување на одредбите за современата трговија.
Ознаки

Во август уништени повеќе од 3,4 тони небезбедна храна

14.10.2019
Повеќе од 3,4 тони храна од животинско и неживотинско потекло била уништена во август годинава како небезбедна, од страна на инспекциските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство ( АХВ) и операторите со храна. Во август биле спроведени вкупно 3.707 инспекциски контроли од кои 2.685 редовни, 294 контролни и 728 вонредни.
 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Видео