Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Запленети и уништени уште 7 199 килограми небезбеден сусам

07.04.2021
 Запленети и уништени уште 7 199 килограми небезбеден сусам

Инспекциските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство продолжуваат со спроведување на вонредни контроли во магацините на сите увозници на сусам, по добиените нотификации од Системот за брзо предупредување за храна и храна за животни на Европската Унија - (Rapid Alert System for Food and Feed), дека ваков небезбеден производ по потекло од Индија е увезен и во земјава. Направени се контроли на затекнатите количини сусам во магацините, при што кај еден оператор од Битола, со лабораториска анализа утврдено присуство на резидуи од пестицид - етилен оксид во 7 149 килограми од овој производ. 


Од прометот, од истата серија/лот, повлечени се и дополнителни 50 килограми сусам, по што на депонија нештетно се уништени вкупно 7 199 килограми од овој производ. 


Како одговорна институција за безбедноста на храната, Агенцијата за храна и ветеринарство продолжува со спроведување на задолжителен преглед и вршење на лабораториски анализи на мостри од секоја пратка сусам која се увезува во земјава. 
 

Ознаки
Категорија