Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Препораки за купување на храна во време на пандемија од Корона вирус

20.03.2020
Препораки за купување на храна во време на пандемија од  Корона вирус

Пазарете во најблиските продавници, бидејќи со тоа го ограничувате и скратувате времето на движење надвор од домот.

Задржете се што пократко во продавницата, со тоа што ќе направете список дома за вашите потребни намирници и  така ќе го скратите времето на престој во продавниците за храна.

Доколку е возможно обезбедете маска и ракавици и користете ги за време на пазарењето.

Кога избирате храна во вакви услови, најдобро е да изберете прехранбени производи кои вообичаено ги купувате, така што не морате детално и целосно да ги читате иформациите од етикетите, бидејќи тие етикиети од  претходно ви се познати.

Задолжително направете визуелен преглед на амбалажата или производот, односно проверете дали амбалажата е оштетена и проверете  ги органолептичките својства.

Задолжително проверете  го датумот на производсво, односно рокот на траење.

По завршување на пазарењето и излегувањето од продавница, дезинфицирајте ги рацете со препорачано средство за дезинфекција.

Користените ракавици за еднократна употреба по напуштањето на продавницата фрлете ги во канта за отпадоци.
 

Ознаки
Категорија