Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

2012-149 Правилник за барањата кои треба да ги исполнува докторот по ветеринарна медицина како носител на дејност во производството на ветеринарно-медицински препарати