Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 000 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 000 210
Следува награда од 2500 денари

Совети за заштита на животните по поплави

17.02.2015
Совети за заштита на животните по поплави

*Обезбедете им безбедна храна.

*Храната која била зафатена од поплавата отстранете ја и фрлете ја.

*Намокрената храна често мувлосува и може да предизвика здравствени проблеми
кај помладите и кај гравидните животни.

*Што поскоро, тестирајте ја здравствената исправност на водата доколку е од свои извори, а за исправноста на водата од јавната водоводна мрежа информирајте се кај надлежните служби.

*Секојдневно, по неколку пати, влегувајте во шталата и следете ги животните. Доколку се јават знаци на болест или смртност веднаш консултирајте се со ветеринар.

*Водите од поплавите носат многу микроорганизми и причинители на болести. По поплавите можна е појава на антракс, шушкавец, кривотница, тетанус, лептоспироза и габични инфеции. Консултирајте се со ветеринар за предвидените потребни вакцинации.

*Како последица на поплавите можна е зачестена појава на дијареа и пневмонии кај животните.

*Повредите, раните, исечениците и гребаниците, третирајте ги соодветно за да се намали ризикот од појава на тетанус.

*Доколку е можно, напасувајте ги или држете ги животните на суво тло.

АХВ*Ако стапалата на животните се во вода или во кал, следете дали има појава на апцеси.

*Уредно водете евиденција за угинатите животни и пријавете ги кај надлежниот ветеринар со кого во координација треба и нештетно да ги отстраните во согласност со закон.

Категорија