Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Регистрирање на правни лица кои вршат увоз на нуспроизводи од животинско потекло

Доколку вршите увоз на нуспроизводи од животинско потекло, вклучително и храната за домашни миленици која содржи нуспроизводи од животинско потекло, потребно е да се регистрирате како правно лице увозник на нуспроизводи од животинско потекло.

Како да се регистрирате?

  • Поднесете го во архива на АХВ пополнетото барање со комплетната документација [врска]

По вашата апликација, официјалниот ветеринар ќе изврши официјална контрола на Вашиот објект или активност со цел да го констатира степенот на усогласеност со барањата за регистрација.