Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Храна за животни

ПРЕВЗЕМАЊЕ СОДРЖИНИ

Содржината од документите на нашиот Google-Drive-Share можете да ја отворите и едитирате доколку имате инсталирано соодветен Google-Drive-Docs-Plugin, или да ја превземете доколку кликнете на иконата за превземање, или доколку одите во менито File > Download и одберете во кој формат да го превземете документот.

Повеќе информации на Google Drive Download Help

Регистар на регистрирани и одобрени оператори со храна за животни

 

Регистар на адитиви за храна за животни кои имаат одобрение за ставање во промет

  • Анекс I – главен дел кој содржи Листа на адитиви кои имаат одобрение за ставање во промет со сите измени и тековни овластувања;
  • Анекс II - Листа на адитиви кои имаат одобрение за ставање во промет, но кои ќе бидат повлечени за краток временски период. Исто така, ги вклучува и оние адитиви за кои датумот е означен во колоната „Датум на истекување на одобрението за ставање во промет“ и тие адитиви не смеат да се ставаат во промет доколку помине тој датум и
  • Анекс III 3е - измени на Регистарот (верзии 1 до 249).