Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 000 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 000 210
Следува награда од 2500 денари

Лабoратории

Регистри за лаборатории


Детални информации во однос на лабораториите и методите кои се акредитирани може да се добијат на веб страната www.iarm.gov.mk на Институтот за Акредитација на Република Северна Македонија.