е-Билтен 08

е-Билтен 08

Агенцијата за храна и ветеринарство и Организацијата за потрошувачи на Македонија го издадоа осмиот електронски билтен за потрошувачите и храната. Темите кои во овој број ги обработуваат стручните лица се однесуваат на анемијата поради недостиг на железо, се за додатоците во исхраната, но и за домашното производство на компоти и важноста на културата на потрошувачите и храната.