Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 000 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 000 210
Следува награда од 2500 денари

ПРЕПОРАКИ ЗА БЛАГОСОСТОЈБА НА ЖИВОТНИТЕ ПРИ ПОЈАВА НА БОЛЕСТА СИН ЈАЗИК

16.08.2014
Препораки за благосостојба на животните при појава на болеста

Агенцијата за храна и ветеринарство подготви брошура за одгледувачите на животни која се однесува на Препораки за заштита и благосостојба на животните при појава на болеста Син јазик.

Брошурата на Македонски јазик може да ја погледнете тука.

Брошурата на Албански јазик може да ја погледнете тука.

Категорија