Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Овластени добавувачи на средства за идентификација

Листата на Овластени добавувачи на средствата за идентификација може да ја превземете на следнава [врска]