Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

2017-184 Листа на животни,производи и нуспроизводи од животинско потекло кои при увоз и транзит подлежат на проверка на документите,идентитетот и физички преглед од страна на официјален ветеринар на граничен премин