Август 2008

Список на ветеринарни друштва кои ќе вршат бесплатно микрочипирање на домашните миленици

31.08.2008
Во соработка со ветеринарната комора на Република Северна Македонија и ветеринарните друштва, од утре, Агенцијата за храна и ветеринарство почнува со реализација на кампањата за бесплатно микрочипирање на домашните миленици за што се набавени 100 илјади микрочипови. Акцијата, според планираното треба да се спроведе заклучно со 31 март 2019 година, а ќе се реализира по принципот „прв дојден, прв услужен“ , односно до целосно искористување на набавената количина од микрочипови. Во кампањата за бесплатно микрочипирање на домашните миленици вклучени се 143 ветеринарни друштва, со кои Агенцијата за храна и ветеринарство склучи договори за реализирање на оваа активност.

2008-102 Правилник за начинот и постапките за увоз и транзит и начинот и постапките за вршење на проверки и преглед на пратки домашни миленици од видовите птици кои не се наменети за трговија или за пренос на други лица и се придружени од сопственикот или