Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 000 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 000 210
Следува награда од 2500 денари

Објавена информативно-едукативна брошура за болеста Син јазик

08.08.2014
Објавена информативно-едукативна брошура за болеста Син јазик

Агенцијата за храна и ветеринарство подготви информативно-едукативна брошура за болеста Син јазик.Во брошурата се презентирани основите за тоа за каква болест станува збор, каде е распространета, како се пренесува, има ли и кој е ризикот по здравјето на луѓето, кои се клиничките знаци на болста, како и препораки за тоа што треба да се преземе за превенција и нејзина контрола.

Брошурата на Mакедонски јазик можете да ја погледнете тука:

Брошурата на Албански јазик можете да ја погледнете тука:

 

Ознаки
Категорија