Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

 
ADC-FSS

Објавени Упатство за начинот на постапување и Забрана за користење на движни и недвижни ствари во државна сопственост за време на изборниот процес

18.09.2017
Во пресрет на локалните избори, Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 12.09.2017 година ги донесе следниве акти:

Се подготвува првата Стратегија за благосостојба на животните

13.09.2017
Алеш Брецељ е доктор по ветеринарна медицина со долгогодишно искуство во областа на заштитата и благосостојбата на животните. Како раководител на Секторот за заштита и благосостојба на животните во Управата за ветеринарство на Република Словенија активно учествувал во предпристапните преговори за влез на Република Словенија во Европската Унија, каде ги стекнал потребните искуства во областа на Евопското законодавство, особено законодавството за здравствената заштита и заштита и благосостојба на животните.

Македонска информативна агенција: Интервју на директорот на АХВ Зоран Атанасов

30.08.2017
Какво законско решение се подготвува за регулирањето на донирањето храна, кои се приоритетите кон кои ќе се насочи Агенцијата за храна и ветеринарство во наредниот период,дали и колку ги следиме европските и светските стандарди во контролата на безбедноста на храната, кои се новините во зајакнувањето на контролите на безбедноста и квалитетот на медот,за отворањето на европскиот пазар за извоз на производи од риба и проширувањето на соработката со Европската агенција за безбедност на храната.

Во Македонија нема холандски јајца со инсектициди

09.08.2017
Во Република Северна Македонија нема увоз на конзумни јајца од Холандија за кои Европската комисија предупреди дека дел од количините пласирани во неколку европски земји се загадени со инсектицидот Фипронил. Единствен увоз на овој производ во Република Северна Македонија е реализиран од соседна Република Србија, од каде во првите 6 месеци од 2017 година биле увезени 162.560 килограми конзумни јајца, односно 509.402 килограми во 2016 година.

Потврдено присуство на Кримска Конго хеморагична треска и Кју треска кај овците во Симница

01.08.2017
Агенцијата за храна и ветеринарство ги доби резултатите од анализираните мостри крв земени од овците во бачилото од гостиварското село Симница и кај нив, од страна на Факултетот за ветеринарна медицина е потврдено присуство на Кримска Конго хеморагична треска и Кју треска. Станува збор за болести кои ги пренесуваат вектори (инсекти, крлежи, комарци и глодари) и од кои може да заболат и животните и луѓето.
 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Видео
IPA