Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

брошури

ФЛАЕРИ ЗА ИНФОРМИРАЊЕ

 
Вторник, 21 Јануари 2014 10:20

Во рамки на кампањата ,,Безбедноста на храната е обврска на сите заинтересирани во системот  за безбедноста на храната,, како дел од Програмата на Владата на Република Северна Македонија за заштита на потрошувачите, Агенцијата за храна и ветеринарство во соработка со Организацијата на потрошувачи на Македонија ги подготви следниве информативни летоци за потрошувачите:

Адитивите во нашата исхрана

Алергии од храна корисни информации

Како да се чита означувањето на прехранбениот производ

Здравјето е важно! Какви информации треба да содржи означувањето на храната?

Означување на нутритивните и здравствените тврдења

Чекор по чекор до HACCP -Прирачник за трговци со храна и угостители

Прирачник за постапките кои се засноваат на HACCP  принципите кај определени бизниси со храна

Водич за безбедно ракување и послужување на сладолед

Прирачник за практикување на Правилникот за микробиолошки критериуми

Водич за НАССР принципите за операторите со храна, особено во угостителската дејност

 

Означување на храната за доенчиња и мали деца

Означување на месо,мелено месо, подготовки и производи од месо

Означување на риба, преработки и производи од риба

Означување на храна наменета за диети и за исхрана на спортисти

Означувања кои доведуваат во заблуда

Водич за новите правила за означување на храната во ЕУ - МК

Водич за новите правила за означување на храната во ЕУ - АЛБ

 

Прирачник за контрола на Listeria Monocytogenes во прехрамбената индустрија

Водич за операторите со храна за следливост, повлекување и отповикување на храна

 

Нови правила за  влез и транзит на домашни миленичиња во државава

Постер- Нови правила за влез и транзит на домашни миленичиња во државава

 

EFSA Водич за комуникација со ризик  - "Кога храната подготвува бура, потврдени рецепти за комуникација со ризик ".

 

Организација за земјоделство и храна на Обединети Нации - ФАО - Болест на чвореста кожа, теренски прирачник за ветеринари 

Организација за земјоделство и храна на Обединети Нации - ФАО - Болест на чвореста кожа, теренски прирачник за ветеринари - AL

Организација за земјоделство и храна на Обединети Нации - ФАО -Болест на чвореста кожа, теренски прирачник за ветеринари - EN

 

Прирачник за воведување на биосигурносни мерки на одгледувалиштата на свињи

 

Одговорна употреба на антимикробните средства во ветеринарната медицина 

Книга - како да планираме разнообразна балансирана исхрана