Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Заштитено внатрешно пријавување

Заштитено внатрешно пријавување - Заштита на укажувачи

Согласно со член 2 став (1) и член 3 од Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор, за овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно и заштитено надворешно пријавување во Агенција за храна и ветеринарство е назначено лицето:

Бојана Петровска - Советник за нормативно правни работи
(в.д раководител на одделение за правни работи)

Агенција за храна и ветеринарство
Бул. III Македонска Бригада, бр. 20, 1000 Скопје
Е-пошта: bpetrovska@fva.gov.mk
телефон: +389 70 409262