Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Одделение за управување со човечки ресурси

Одделението за управување со човечки ресурси на Агенција за храна и ветеринарство врши селекција и вработување, унапредување и мобилност, обука, доделување на одговорности и овластувања на вработените, менторство, мониторинг и оценувањето на вработените, вклучувајќи ги посебните барања за инспекторите и секој член на персоналот што е вклучен во активностите за вршење инспекција.

Одговорности и овластување за следење на реализацијата и извршување на активностите има Раководителот на Одделението за управување со човечки ресурси како и сите вработени во одделението и Раководителите на сектори во АХВ.

  • Вработувања [врска]
  • Планирање и координирање на обуките [врска]
  • Оценување на административни службеници [врска]