Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Информации од јавен карактер

Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. весник на РМ" бр.13/06, 86/2008 и 6/2010), Агенцијата за храна и ветеринарство ја изготви следната

 

1. ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Листата на информации од јавен карактер на Агенцијата за храна и ветеринарство ја сочинуваат следните групи на информации:

 

 

Граѓаните на Република Северна Македонија можат да добијат информација од јавен карактер што ја изготвила или со која располага Агенцијата за храна и ветеринарство со пополнување на – Барање за пристап до информации од јавен карактер, кое може да го добијат во архивата на Агенцијата за храна и ветеринарство, или да го симнат од следнава [врска]

Барањето за информација може да се достави во писмена форма на адресата на Агенцијата за храна и ветеринарство - ул. „III Македонска бригада" бр 20 (зграда на „Тутунска банка"), 1000 Скопје, на e-mail: amihajlovski@fva.gov.mk и vatanasova@fva.gov.mk.


Граѓаните може да се информираат за сите прашања од нивен интерес што се поврзани со правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и на телефон:
(02) 2 457 895.

Агенцијата за храна и ветеринарство согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за службени лица за посредување со информации ги определи:

 

 

2. Годишни извештаи

  • Годишен извештај на Агенција за храна и ветеринарство (АХВ) за спроведување на Законот за правото на слободен пристап до информации од јавен карактер за период 01.01.2022 – 31.12.2022 година [врска]
  • Годишен извештај на Агенција за храна и ветеринарство (АХВ) за спроведување на Законот за правото на слободен пристап до информации од јавен карактер за период 01.01.2021 – 31.12.2021 година [врска]
  • Годишен извештај на Агенција за храна и ветеринарство (АХВ) за спроведување на Законот за правото на слободен пристап до информации од јавен карактер за период 01.01.2020 – 31.12.2020 година [врска]

 

 

3. Отчетност - Податоци за службени трошења

  • Службени трошоци 12.2014-05.2015 [врска]
  • Службени трошоци 06.2015-11.2015 [врска]
  • Службени трошоци 12.2017-05.2018 [врска]
  • Службени трошоци 06.2018-11.2018 [врска]


 


Офицер за заштита на лични податоци

Сања Стојановска (Советник за нормативно правни работи), smihajleska@fva.gov.mk
Бојана Петровска (в.д. Раководител на Одделение за правни работи), bpetrovska@fva.gov.mk
Тел: (02) 2 457 895

Листа на барања и одговори за информации од јавен карактер

2023
Наслов Барање Одговор Тема Одговор
Вет станица Центар Кичево 31.01.2023 16.02.2023 Ветеринарна станица Позитивно
Број на инспектори и глоби за неодговорно сопствеништво 10.02.2023 22.02.2023 Заштита и благосостојба на животни Позитивно
Документи од тендерска документација Понуда ЦОП 20.01.2023 26.01.2023 Јавни набавки Позитивно
Известување - Здружение за заштита на животните СПАСИ ЖИВОТ 23.01.2023 31.01.2023 Прифатилишта Позитивно
Информации за интерни огласи 02.03.2023 09.03.2023 Човечки ресурси Позитивно
2022
Наслов Барање Одговор Тема Одговор
Број на регистрирани и одобрени прифатилишта 19.08.2022 22.08.2022 Бездомни животни Делумно
Годишна програма за бездомни животни 01.06.2022 02.06.2022 Бездомни животни Позитивно
Евиденција на кучиња - ВСЦ Тодор Велков-Куманово 04.08.2022 08.08.2022 Бездомни животни Позитивно
Евиденција на прифатилишта 04.08.2022 08.08.2022 Бездомни животни Позитивно
Едукации за сопственици на домашни животни 17.10.2022 07.11.2022 Бездомни животни Позитивно
Еутанизирани и заловени кучиња 31.10.2022 22.11.2022 Бездомни животни Позитивно
Издадени сертификати - Traces 05.07.2022 07.07.2022 Бездомни животни Позитивно
Капацитет на прифатилишта 19.08.2022 22.08.2022 Бездомни животни Делумно
Претставка и известување 19.08.2022 22.08.2022 Бездомни животни Позитивно
Претставка физичко лице 19.04.2022 19.04.2022 Бездомни животни Негативно
Програма - Општини 25.07.2022 04.08.2022 Бездомни животни Позитивно
Решенија за одобрување на простор и опрема 09.08.2022 22.08.2022 Бездомни животни Позитивно
Ветеринарна станица Штип глоба за договор 16.05.2022 25.05.2022 Ветеринарна станица Позитивно
Глоба Ветеринарна станица Штип 24.01.2023 31.01.2023 Ветеринарна станица Позитивно
Глоби Ветеринарна станица Штип 25.05.2022 25.05.2022 Ветеринарна станица Позитивно
Судир на интереси за позиција реководител на одделение 03.03.2022 17.03.2022 Ветеринарна станица Позитивно
Дозвола за полнење и продажба на вода АКВАТИКА 19.08.2022 23.08.2022 Вода Позитивно
Одобрение за вода Акватика 19.08.2022 23.08.2022 Вода Позитивно
Претставка за питка вода 29.10.2022 10.11.2022 Вода Позитивно
Рестрикции за вода во Штип 18.01.2022 21.01.2022 Вода Позитивно
Сертификати и одобренија за увоз на диви животни 30.08.2022 27.09.2022 Диви животни Позитивно
Добиени Барања за информации од јавен каратер 28.12.2021 30.12.2021 Документација Позитивно
Решение за увоз на милениче од Малезија 01.02.2022 01.02.2022 Домашни миленици Позитивно
Услови за пренос на миленик надвор од РСМ 01.02.2022 01.02.2022 Домашни миленици Позитивно
Прашања за живинарска индустрија 27.09.2022 03.10.2022 Живинарство Позитивно
Глоба прекршочна постапка физичко лице ЗИРЖ 21.12.2021 03.06.2022 Заштита и благосостојба на животни Позитивно
Дисциплинска Мачевски деца 16.12.2022 28.12.2022 Заштита и благосостојба на животни Позитивно
Основ за глоба по прекршок 30.05.2022 31.05.2022 Заштита и благосостојба на животни Позитивно
Регистрирани боксови на кучиња 06.05.2022 06.05.2022 Заштита и благосостојба на животни Позитивно
Решение за висина на глоба по Закон за прекршоци 30.05.2022 31.05.2022 Заштита и благосостојба на животни Позитивно
Сертификати - ЗОВИ 02.06.2022 06.06.2022 Заштита и благосостојба на животни Позитивно
Усогласување на глоби со Закон за прекршоци 30.05.2022 31.05.2022 Заштита и благосостојба на животни Позитивно
Забрана за пуштање во промет производи на СЛЦ Адванце (SLC Advance) 04.02.2022 07.02.2022 Испитување храна Позитивно
Лабораториски испитувања од мостри на храна 04.02.2022 10.03.2022 Испитување храна Позитивно
Прекршочна постапка - Slimlne 04.02.2022 07.02.2022 Испитување храна Позитивно
Решение за внатрешна контрола 28.12.2022 29.12.2022 Испитување храна Позитивно
Решение за заштита на податоци од спроведени аудити 20.10.2022 21.10.2022 Испитување храна Негативно
Увоз и извоз на мед 09.02.2022 07.03.2022 Мед Позитивно
Барање на елаборати 12.08.2022 16.09.2022 Прифатилишта Позитивно
Капацитет на боксови ЗОВИ 03.05.2022 04.05.2022 Прифатилишта Позитивно
Капацитет на регистрирани боксови 31.03.2022 06.05.2022 Прифатилишта Позитивно
Одобрение за прифатилиште и сертификати - ЗОВИ 31.03.2022 11.04.2022 Прифатилишта Позитивно
Одобрување на прифатилиште ВСЦ Тодор Велков 19.05.2022 25.05.2022 Прифатилишта Позитивно
RBO на пчелни семејства 29.10.2022 09.11.2022 Пчели Делумно
Ветеринарно медицински препарати за пчели во РСМ 04.04.2022 04.04.2022 Пчели Позитивно
Претставка - Кафе бар Погон 26.05.2022 16.06.2022 Угостителство Позитивно
Закон за спречување на судир на интереси 07.03.2022 17.03.2022 Човечки ресурси Позитивно
Здружение за истражување и анализи ЗМАИ 05.05.2022 05.05.2022 Човечки ресурси Позитивно
2021
Наслов Барање Одговор Тема Одговор
Анима Мунди - потврда на информација 14.05.2021 19.05.2021 Бездомни животни Позитивно
Безбедност на граѓаните од кучиња скитници - ЈП Лајка 29.06.2021 29.07.2021 Бездомни животни Позитивно
Пријавени напади од бездомни кучиња - ЈП Лајка 13.04.2021 24.04.2021 Бездомни животни Позитивно
Ветеринарна станица Штип одбивање на претставка 23.10.2021 23.10.2021 Ветеринарна станица Негативно
Решенија за одобрување - ЈП Лајка 26.03.2021 30.03.2021 Ветеринарна станица Позитивно
Број на пратени и одговорени барања за СПИ - Метаморфозис 22.01.2021 22.01.2021 Документација Позитивно
Копија од записници и барања 09.04.2021 19.05.2021 Документација Делумно
Хумани градови - Информации за забрана на вршење дејност 05.05.2021 11.05.2021 Документација Позитивно
Барање за информации за регистрирани опасни кучиња - Кочани 02.03.2021 10.03.2021 Заштита и благосостојба на животни Позитивно
Информации за изречени казни за неодговорно сопствеништво 22.02.2021 22.02.2021 Заштита и благосостојба на животни Позитивно
Хумани градови - Број на регистрирани микрочипови 26.03.2021 13.04.2021 Заштита и благосостојба на животни Позитивно
Барање за листа на лаборатории 25.03.2021 19.05.2021 Испитување храна Позитивно
Решение за лабораториски анализи и субанализи за храна 16.09.2021 09.12.2021 Испитување храна Позитивно
Слободен пристап до информации - ФЗНХ 05.02.2021 18.02.2021 Месо и месни производи Позитивно
Записници за стационар Новакова Чешма - Штип 29.10.2021 01.12.2021 Прифатилишта Позитивно
Записници од надзор во м.в Новакова Чешма - Штип 21.10.2021 26.10.2021 Прифатилишта Позитивно
Центар за управување со промени 24.02.2021 09.03.2021 Човечки ресурси Позитивно
2020
Наслов Барање Одговор Тема Одговор
Хумани Градови - Барање записници 13.11.2020 21.12.2020 Ветеринарна станица Позитивно
Самоилово - барање на документи 24.11.2020 21.12.2020 Документација Позитивно
Увид во документација 23.09.2020 20.10.2020 Документација Делумно
Препис од списи 06.03.2020 24.03.2020 Заштита и благосостојба на животни Позитивно
Барање записници за мостри 31.07.2020 25.08.2020 Испитување храна Негативно
Записници за земени мостри 28.09.2020 29.09.2020 Испитување храна Позитивно
Институционална меморија 11.03.2020 24.03.2020 Човечки ресурси Позитивно