Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Ревизорски извештаи

 

Ревизорски извештаи на Агенција за храна и ветеринарство

 

  • Ревизорски меморандум за извршена внатрешна ревизија во кланица 2018г. [врска]
  • Конечен извештај на внатрешна ревизија на наплата на надоместоци во кланици 2018г. [врска]
  • Конечен извештај на внатрешна ревизија во областа на безбедност на храна од неживотинско потекло 2018г.[врска]
  • Конечен извештај на внатрешна ревизија на интерни контроли при исплата на обврски 2017г. [врска]
  • Ревизорски меморандум на внатрешна ревизија на граничен премин Табановце 2017г. [врска]
  • Конечен извештај на внатрешна ревизија на фунционирање на информациониот систем 2017г. [врска]