Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Отворен пленарен состанок на EFSA панелот за генетски модифицирани организми

06.10.2017
Отворен пленарен состанок на EFSA панелот за генетски модифицирани организми

Европската агенција за безбедност на храна (EFSA) организира отворен пленарен состанок на панелот за генетски модифицирани организми кој ќе се одржи на 25 и 26 октомври 2017 година во Парма, Италија.

Сите заинтересирани институции може да испратат експерти од областа на генетски модифицираните организми да присуствуваат на пленарниот состанок во улога на набљудувачи и истите може да се регистрираат најдоцна до 11 октомври 2017 година.

Регистрацијата се врши online на следниот линк:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/GMO_OpenPlenary_October2017

Набљудувачите не плаќаат надомест за регистрација и присуство на состанокот, но транспортот и сместувањето се на трошок на самите учесници.
Со оглед на фактот дека бројот на учесници ќе биде ограничен, селекцијата на учесниците ќе се врши врз основа на принципот “прв пријавен – прв услужен”.

Заинтересираните можат да добијат дополнителни информации на следната адреса: focalpoint@fva.gov.mk.

Категорија